Conferenties

Conferenties Guido gelooft!

Tijdens een conferentie ontmoet je collega’s van de drie locaties van Guido. Omdat we als school één identiteitsdocument hebben en we het belangrijk vinden dat de medewerkers van die verschillende locaties zichzelf en het onderwijs op hun locatie met dit document kunnen verbinden, geven we de conferenties gezamenlijk vorm. We zullen onze blik verbreden en elkaar helpen door het delen van inzichten en ervaringen van medewerkers van alle drie de locaties.

Er zullen een aantal conferenties worden gehouden. Iedere medewerker zal uiteindelijk één van de conferenties bezoeken en iedere conferentie bouwt voort op de voorgaande. Zie het als een estafette: het stokje, ook dat van de organisatie van de conferenties, wordt steeds doorgegeven. Zo wordt de kennis over en het werken vanuit de identiteit van Guido steeds verder uitgebouwd, verspreid en beleefd. We hopen dat we elkaar als medewerkers op deze manier kunnen blijven enthousiasmeren om ons werk vanuit onze christelijke identiteit vorm te geven en zo te bouwen aan de christelijke identiteit van Guido.

Tijdens een conferentie zullen we ons bezighouden met het identiteitsdocument, dat tussen februari en juni 2017 door ouders en collega’s is geschreven. In oktober jl. is het door de leidinggevenden van Guido doordacht en tot zover vastgesteld. Het is de bedoeling dat we dit identiteitsdocument tegen het licht houden van wie we zijn en van het onderwijs dat we willen geven.

Tijdens de conferentie zal er een spreker worden uitgenodigd om een passend programmaonderdeel te verzorgen. In de middag die hierop volgt is zullen we de opbrengst van de programmaonderdeel naast het identiteitsdocument leggen. We vragen ons af of we onszelf, onze leerlingen, onze locatie en ons onderwijs in het document herkennen en zullen bespreken welke stappen we kunnen zetten om het identiteitsdocument in de praktijk te brengen in ons werk en op school.

Kortom: de doelen van alle conferenties zijn:

  • Ontmoeten en verbinden onderling.
  • Verbinden van dagelijks werk, realiteit en identiteit.
  • Adopteren van het identiteitsdocument.

We zien uit naar een inspirerende conferentie.

Tip: Laat je alvast inspireren over christelijk onderwijs in de klas op de site www.identiteitsplein.nl

Ben jij benieuwd hoe het was op de uitvoerende conferentie in februari 2018 en de sturende conferentie in april 2018?
Josien, Kees, Gertrude en Kees vertellen er graag meer over. Lees hieronder hun verhaal.

‘We zijn met elkaar heel praktisch aan de slag geweest’
Gertrude Vuijst

Gertrude is hoofd P&O op Guido. Ze is bij iedere conferentie aanwezig. Over de sturende conferentie van april vertelt ze:
‘We zijn met elkaar heel praktisch aan de slag geweest, om te oefenen wat het dan betekent om in de dagelijkse praktijk van de school invulling te geven aan het identiteitsdocument. We zijn nu een stukje meer de praktijk in gegaan, dat was voor mij persoonlijk echt ook wel een meerwaarde.
En omdat ons onderwijs gemaakt wordt door docenten, ondersteuners en stafdienstmedewerkers kan het wat mij betreft niet anders dan dat medewerkers zelf kennis hebben genomen van het identiteitsdocument.’

‘Je merkt dat mensen elkaar vinden’
Kees Koelewijn

Kees Koelewijn is Voorzitter van het College van Bestuur van Guido.
Hij is bij alle conferenties aanwezig:
‘Ik vind het mooie van die conferenties dat ze heel erg op elkaar lijken. Je merkt dat mensen elkaar vinden, dat ze met elkaar doorpraten over wat ze drijft, waar ze mee bezig zijn met leerlingen, waar we allemaal in gemotiveerd zijn. Bij de sturende conferentie heb je iets meer te maken met beleid maken en dat leggen we bij de uitvoerende conferentie voor om te toetsen.’

‘Een veilige sfeer volgens Josien’
Josien Jonker-Veening

Josien is docent Frans op Locatie HAVO VWO.
Ze bezocht de conferentie van februari 2018.Het leuke is dat als je daar komt, dan zit je met een groep collega’s, sommige ken je wel en andere ken je nog niet zo heel goed. Als je dan s’avonds bezig bent met elkaar leren kennen op een bepaalde manier dan voel je al heel snel dat je een band hebt met iedereen, dan voelt het al heel snel heel veilig, je weet in vrij korte tijd best veel van mensen en komt er dan eigenlijk de eerste avond al achter dat je eigenlijk heel erg op dezelfde manier denkt over school, over de leerlingen, over hoe je ze wilt afleveren, wat je ze wilt meegeven als christen.

‘Leerzame conferentie volgens Kees’
Kees Vermaat

Kees Vermaat is docent Wiskunde op Locatie HAVO VWO. Hij bezocht de conferentie in februari 2018. Ik vond het een leerzame conferentie. Waar we met elkaar, zeker als collega’s zijnde, verbinding  hebben gemaakt met elkaar, omdat je elkaar op een rustige plek ontmoet waar tijd is om elkaar te ontmoeten. En met elkaar de verdieping in konden gaan wat betreft de identiteit van Guido.’