Landelijk

Project Identiteit als sterk merk

Het gereformeerd onderwijs heeft zich in Nederland in de afgelopen decennia als richting sterk kunnen ontwikkelen. Iedere dag wordt hier op tientallen scholen hard aan gewerkt. Maar er verandert veel om ons heen. Het onderwijsveld is in beweging, scholen moeten zich bij hun achterban meer bewijzen en de identiteit van onze scholen vraagt telkens opnieuw aandacht. Wil de richting die wij vertegenwoordigen bestaansrecht houden, dan is voor de verdere uitwerking van die identiteit een extra inspanning nodig. Daarvoor is de LVGS in samenwerking met de TU Kampen (leerstoel ‘christelijke identiteit’ van dr. prof. Roel Kuiper) en Verus een project getart met de titel: ‘Identiteit als sterk merk’. Dit project stimuleert om op het gebied van van identiteit meer samenhang, focus, nieuwe betrokkenheid en ondersteuning te organiseren voor gereformeerde/protestants-christelijke/evangelische scholen die zich hierin herkennen en willen aansluiten.

Lees meer op de website van LVGS.