Over Guido gelooft!

Identiteit als sterk merk

Het gereformeerd onderwijs heeft zich in Nederland in de afgelopen decennia als richting sterk kunnen ontwikkelen. Iedere dag wordt hier op tientallen scholen hard aan gewerkt. Maar er verandert veel om ons heen. Het onderwijsveld is in beweging, scholen moeten zich bij hun achterban meer bewijzen en de identiteit van onze scholen vraagt telkens opnieuw aandacht. Wil de richting die wij vertegenwoordigen bestaansrecht houden, dan is voor de verdere uitwerking van die identiteit een extra inspanning nodig. Daarvoor is LVGS in samenwerking met de TU Kampen (leerstoel ‘christelijke identiteit’ van dr. prof. Roel Kuiper) en Verus een project getart met de titel: ‘Identiteit als sterk merk’. Dit project stimuleert om op het gebied van identiteit meer samenhang, focus, nieuwe betrokkenheid en ondersteuning te organiseren voor gereformeerde/protestants-christelijke/evangelische scholen die zich hierin herkennen en willen aansluiten, zoals GSG Guido.

GSG Guido organiseert een reeks conferenties voor al haar medewerkers. Omdat we als school één identiteitsdocument hebben en we het belangrijk vinden dat de medewerkers van die verschillende locaties zichzelf en het onderwijs op hun locatie met dit document kunnen verbinden, geven we de conferenties gezamenlijk vorm. We zullen onze blik verbreden en elkaar helpen door het delen van inzichten en ervaringen van alle medewerkers. Lees hier meer over de conferenties.

Ben jij benieuwd hoe het was op de conferentie van Guido gelooft! in februari 2018?
Josien & Kees vertellen er graag meer over. Lees hieronder hun verhaal.

‘We zijn met elkaar heel praktisch aan de slag geweest’
Gertrude Vuijst

Gertrude is hoofd P&O op Guido. Ze is bij iedere conferentie aanwezig. Over de sturende conferentie van april vertelt ze:
‘We zijn met elkaar heel praktisch aan de slag geweest, om te oefenen wat het dan betekent om in de dagelijkse praktijk van de school invulling te geven aan het identiteitsdocument. We zijn nu een stukje meer de praktijk in gegaan, dat was voor mij persoonlijk echt ook wel een meerwaarde.
En omdat ons onderwijs gemaakt wordt door docenten, ondersteuners en stafdienstmedewerkers kan het wat mij betreft niet anders dan dat medewerkers zelf kennis hebben genomen van het identiteitsdocument.’

‘Je merkt dat mensen elkaar vinden’
Kees Koelewijn

Kees Koelewijn is Voorzitter van het College van Bestuur van Guido.
Hij is bij alle conferenties aanwezig:
‘Ik vind het mooie van die conferenties dat ze heel erg op elkaar lijken. Je merkt dat mensen elkaar vinden, dat ze met elkaar doorpraten over wat ze drijft, waar ze mee bezig zijn met leerlingen, waar we allemaal in gemotiveerd zijn. Bij de sturende conferentie heb je iets meer te maken met beleid maken en dat leggen we bij de uitvoerende conferentie voor om te toetsen.’

‘Een veilige sfeer volgens Josien’
Josien Jonker-Veening

Josien is docent Frans op Locatie HAVO VWO.
Ze bezocht de conferentie van februari 2018.Het leuke is dat als je daar komt, dan zit je met een groep collega’s, sommige ken je wel en andere ken je nog niet zo heel goed. Als je dan s’avonds bezig bent met elkaar leren kennen op een bepaalde manier dan voel je al heel snel dat je een band hebt met iedereen, dan voelt het al heel snel heel veilig, je weet in vrij korte tijd best veel van mensen en komt er dan eigenlijk de eerste avond al achter dat je eigenlijk heel erg op dezelfde manier denkt over school, over de leerlingen, over hoe je ze wilt afleveren, wat je ze wilt meegeven als christen.

‘Leerzame conferentie volgens Kees’
Kees Vermaat

Kees Vermaat is docent Wiskunde op Locatie HAVO VWO. Hij bezocht de conferentie in februari 2018. Ik vond het een leerzame conferentie. Waar we met elkaar, zeker als collega’s zijnde, verbinding  hebben gemaakt met elkaar, omdat je elkaar op een rustige plek ontmoet waar tijd is om elkaar te ontmoeten. En met elkaar de verdieping in konden gaan wat betreft de identiteit van Guido.’