Nieuws

Terugblik eerste conferentie 6-7 februari ’18

Afgelopen dinsdag en woensdag 6 & 7 februari waren we met een groep van 25 collega’s in Doorn bijeen. We hebben met elkaar doorgepraat over het identiteitsdocument en wat dat voor ons werk op Guido betekent. Els van Dijk van de EH heeft ons op de woensdag meegenomen rond het onderwerp ‘Onderwijs vanuit de liefde van en voor Christus’. Men heeft de conferentie als inspirerend en bemoedigend ervaren.

Een nieuwe groep collega’s gaat aan de slag met de voorbereiding van de volgende conferentie voor docenten en ondersteuners, deze staat gepland voor 26 & 27 juni 2018.

Ondertussen werken we achter de schermen aan de uitwerking die het identiteitsdocument in juridisch opzicht vraagt: de aanpassing van de statuten door middel van de instemming van de Algemene Leden Vergadering en de vertaling in het aanname- en benoemingsbeleid. De Raad van Toezicht heeft inmiddels ingestemd, de MR ontvangt een dezer dagen de instemmingsaanvraag. Binnenkort worden jullie over de volgende stappen via PLEIN uitvoeriger geïnformeerd.​

Deel deze activiteit via: