Nieuws

Terugblik identiteitsconferentie: verlangen naar verbondenheid

Afgelopen week was er de tweede conferentie over identiteit, dit keer met docenten en stafmedewerkers. De aanleiding breng ik nogmaals onder je aandacht: het is nodig om na te denken over hoe we met identiteit omgaan, nu het landschap om ons heen is veranderd. Het gaat over toelating van leerlingen en aanname van medewerkers aan de ene kant, maar ook om verdieping en opnieuw doordenken hoe identiteit zichtbaar wordt in ons onderwijs. Vele decennia volstond het kerklidmaatschap (we zijn allen gereformeerd vrijgemaakt) als kader voor wie er les krijgen en voor wie er les geven. Het was tegelijk kader voor hoe er op christelijke wijze werd lesgegeven.

Inmiddels is duidelijk dat dit kader niet meer past in deze vorm: zo is er bijvoorbeeld een groeiende vraag ‘van buiten’: steeds meer ouders uit diverse kerkgenootschappen willen christelijk onderwijs met een herkenbare inhoud en kloppen bij ons aan. Bij medewerkers is er ook meer diversiteit gekomen in de kerkgenootschappen waaraan zij verbonden zijn. Daarnaast is het moeilijk om bekwame docenten te vinden uit een kleiner wordende vijver. Identiteit en kwaliteit treffen elkaar, in plaats van dat ze elkaar versterken. Om ons heen, in kerken en in organisaties is er ook zo’n ontwikkeling merkbaar, ook ontstaan er diverse nieuwe dwarsverbanden.

Het traject ‘Identiteit als sterk merk’ – een landelijk project waarin Po en Vo samen optrekken, is ondersteunend voor onze eigen bezinning. Het is geen discussiepunt dat Guido voluit een christelijk school moet blijven, dicht bij elkaar en dicht bij Gods woord. Het is wel de vraag hoe we in de toekomst onze christelijke identiteit willen borgen als het formele kader (kerklidmaatschap) verandert. Daarom is er met medewerkers en ouders een document ontwikkeld waarmee we zullen vragen of ouders en medewerkers die willen ondertekenen. Het document is nu voor 80 procent klaar. Op de conferentie is er een eerste bespreking geweest: wat wordt ons nieuwe kader, waarbij de christelijke inhoud blijft en de vorm verandert? Naast borging met een identiteitsdocument is bezieling van medewerkers en doordenking hoe identiteit merkbaar is in school in gedrag, in vieringen, in dagopeningen, in het curriculum en in benadering van leerlingen en collega’s. Er was op de conferentie een inspirerende lezing van Els van Dijk, waarin zij benadrukte dat karaktervorming een onderscheidend doel is voor een christelijke school. Ook spraken we over ons verlangen dat identiteit een krachtig en onderscheidend onderdeel blijft voor onze school. Dit vraagt blijvende dialoog en gebed. Daarnaast is er op bestuursniveau een voorbereiding op een statutenwijziging om geschetste ontwikkelingen mogelijk te maken.

Geschreven door Arriën Boes

Deel deze activiteit via: